Name SKU Thumbnail Description Stock
61-2352-12 [Discontinued]Straight slot screw driver 10.0 x 175mm 38100175   61-2352-12 [Discontinued]Straight slot screw driver 10.0 x 175mm 38100175
61-2352-12 [Discontinued]Strai… 
3680 | 3683 - XÀ BENG, XÀ CẬY BAHCO - 557160   3680 | 3683 - XÀ BENG, XÀ CẬY BAHCO - 557160
3680 | 3683 – XÀ BENG, X… 
2632 - XÀ BENG, XÀ CẬY BAHCO - 557100   2632 - XÀ BENG, XÀ CẬY BAHCO - 557100
2632 – XÀ BENG, XÀ CẬY B… 
TAY VẶN TỰ ĐỘNG 1/2 INCH BAHCO - 429415   TAY VẶN TỰ ĐỘNG 1/2 INCH BAHCO - 429415
TAY VẶN TỰ ĐỘNG 1/2 INCH BAHCO… 
6950SL - TAY VẶN TỰ ĐỘNG 1/4 INCH BAHCO -426665   6950SL - TAY VẶN TỰ ĐỘNG 1/4 INCH BAHCO -426665
6950SL – TAY VẶN TỰ ĐỘNG… 
6860175- BỘ ĐẦU VẶN VÍT BAHCO - # 426045   6860175- BỘ ĐẦU VẶN VÍT BAHCO - # 426045
6860175- BỘ ĐẦU VẶN VÍT BAHCO … 
Đồng hồ đo lực căng DT-500 Teclock   Đồng hồ đo lực căng DT-500 Teclock
Đồng hồ đo lực căng DT-500 Tec… 
BAHCO 1285891-MỎ LẾT 30 INCH 750 MM BAHCO 1285891   BAHCO 1285891-MỎ LẾT 30 INCH 750 MM BAHCO 1285891
MỎ LẾT 30 INCH 750 MM BAHCO 12… 
BAHCO 426045.0100-BỘ ĐẦU VẶN VÍT BAHCO 426045.0100   BAHCO 426045.0100-BỘ ĐẦU VẶN VÍT BAHCO 426045.0100
BỘ ĐẦU VẶN VÍT BAHCO 426045.01… 
BAHCO 426665-TAY VẶN TỰ ĐỘNG 1/4 INCH BAHCO 426665   BAHCO 426665-TAY VẶN TỰ ĐỘNG 1/4 INCH BAHCO 426665
TAY VẶN TỰ ĐỘNG 1/4 INCH BAHCO…