Name SKU Thumbnail Description Stock
TRẠM GIÁM SÁT KHÍ KHU VỰC DRAEGER X-ZONE 5000   TRẠM GIÁM SÁT KHÍ KHU VỰC DRAEGER X-ZONE 5000
Thiết bị giám sát khu vực tiên… 
THIẾT BỊ PHÁT HIỆN SO2 DRAEGER PAC 7000   THIẾT BỊ PHÁT HIỆN SO2 DRAEGER PAC 7000
Tính năng nổi bật: 2-year sens… 
THIẾT BỊ PHÁT HIỆN KHÍ NO DRAEGER PAC 7000   THIẾT BỊ PHÁT HIỆN KHÍ NO DRAEGER PAC 7000
Tính năng nổi bật: Measuring r… 
MÁY ĐO ĐƠN KHÍ PAC 7000 DÙNG ĐO H2S 0-100 PPM   MÁY ĐO ĐƠN KHÍ PAC 7000 DÙNG ĐO H2S 0-100 PPM
Tính năng nổi bật: No fixed li… 
MÁY ĐO NỒNG ĐỘ ĐA KHÍ CẦM TAY DRAEGER X-AM 5600   MÁY ĐO NỒNG ĐỘ ĐA KHÍ CẦM TAY DRAEGER X-AM 5600
Với thiết kế tiện lợi và ứng d… 
MÁY ĐO NỒNG ĐỘ OXYGEN (O2) 0-25% PAC 7000   MÁY ĐO NỒNG ĐỘ OXYGEN (O2) 0-25% PAC 7000
Tính năng nổi bật: 5-year sens… 
MÁY ĐO NỒNG ĐỘ OXY DRÄGER PAC 3500 O2   MÁY ĐO NỒNG ĐỘ OXY DRÄGER PAC 3500 O2
Tính năng chính: Measuring ran… 
MÁY ĐO NỒNG ĐỘ CO2 0-5% DRAEGER PAC 7000   MÁY ĐO NỒNG ĐỘ CO2 0-5% DRAEGER PAC 7000
Tính năng nổi bật: Measuring r… 
MÁY ĐO KHÍ ĐỘC PAC 5500 DRAEGER CHO ĐƠN KHÍ H2S   MÁY ĐO KHÍ ĐỘC PAC 5500 DRAEGER CHO ĐƠN KHÍ H2S
Thông số kỹ thuật: Measuring r… 
MÁY ĐO KHÍ ĐỘC CL2 0-20 PPM DRAEGER PAC 7000   MÁY ĐO KHÍ ĐỘC CL2 0-20 PPM DRAEGER PAC 7000
Tính năng nổi bật: Measuring r…