Name SKU Thumbnail Description Stock
MÁY ĐO KHÍ ĐA CHỈ TIÊU CẦM TAY DRAEGER X-AM 2500   MÁY ĐO KHÍ ĐA CHỈ TIÊU CẦM TAY DRAEGER X-AM 2500
Dräger X-am 2500® được thiết k… 
MÁY ĐO KHÍ X-AM 5000, ĐO LEL, O2, CO, H2S VÀ TÙY CHỌN THÊM 1 KHÍ   MÁY ĐO KHÍ X-AM 5000, ĐO LEL, O2, CO, H2S VÀ TÙY CHỌN THÊM 1 KHÍ
Cấu hình cảm biến: Vị trí 1: K… 
MÁY ĐO KHÍ PAC 7000 ĐO ĐƠN KHÍ HCN 0-50 PPM   MÁY ĐO KHÍ PAC 7000 ĐO ĐƠN KHÍ HCN 0-50 PPM
Tính năng nổi bật: No fixed li… 
MÁY ĐO KHÍ OV - ORGANIC VAPOR DRAEGER PAC 7000   MÁY ĐO KHÍ OV - ORGANIC VAPOR DRAEGER PAC 7000
Tính năng nổi bật: Measuring r… 
 
Thông số kỹ thuật: Measuring r… 
MÁY ĐO KHÍ CẦM TAY ĐA CHỈ TIÊU DRAEGER X-AM 7000   MÁY ĐO KHÍ CẦM TAY ĐA CHỈ TIÊU DRAEGER X-AM 7000
Dräger X-am 7000 là giải pháp … 
MÁY ĐO 4 KHÍ DRÄGER X-AM® 2500 EX/O2/CO/H2S, PIN SẠC   MÁY ĐO 4 KHÍ DRÄGER X-AM® 2500 EX/O2/CO/H2S, PIN SẠC
Tính năng chính: Continuous ga… 
MÁY PHÁT HIỆN ĐƠN KHÍ PAC 5500 KHÍ ĐỘC CO   MÁY PHÁT HIỆN ĐƠN KHÍ PAC 5500 KHÍ ĐỘC CO
Tính năng nổi bật: No limit to… 
MÁY PHÁT HIỆN ĐƠN KHÍ DRAEGER PAC 7000 CO 0-1,999 PPM   MÁY PHÁT HIỆN ĐƠN KHÍ DRAEGER PAC 7000 CO 0-1,999 PPM
Tính năng nổi bật: Lifetime mo… 
MÁY PHÁT HIỆN KHÍ ĐƠN CHỈ TIÊU DRAEGER PAC 7000   MÁY PHÁT HIỆN KHÍ ĐƠN CHỈ TIÊU DRAEGER PAC 7000
An toàn tại nơi làm việc luôn …