Name SKU Thumbnail Description Stock
Bộ dụng cụ vặn đồng hồ Japan Fujiya FPD-6S   Bộ dụng cụ vặn đồng hồ Japan Fujiya FPD-6S
Bộ dụng cụ vặn đồng hồ Japan F… 
Kìm cắt cáp không gỉ Fujiya 610-170   Kìm cắt cáp không gỉ Fujiya 610-170
Kìm cắt cáp không gỉ Fujiya 61… 
Kìm uốn Fujiya FA006   Kìm uốn Fujiya FA006
Kìm uốn Fujiya FA006 – p… 
Kìm điện Fujiya 1800-200   Kìm điện Fujiya 1800-200
Kìm điện Fujiya 1800-200 ̵… 
Thước thủy nhật bãn FUJIYA TG-68M-300   Thước thủy nhật bãn FUJIYA TG-68M-300
Thước thủy nhật bãn FUJIYA TG-… 
Kìm cắt cạnh Fujiya 1800-175   Kìm cắt cạnh Fujiya 1800-175
Kìm cắt cạnh Fujiya 1800-175 &… 
Kìm vít Fujiya SP26-175   Kìm vít Fujiya SP26-175
Kìm vít Fujiya SP26-175 –… 
Kìm cắt chéo lưỡi tròn Fujiya 770-200   Kìm cắt chéo lưỡi tròn Fujiya 770-200
Kìm cắt chéo lưỡi tròn Fujiya … 
Kìm cắt chéo Fujiya 90CS-125   Kìm cắt chéo Fujiya 90CS-125
Kìm cắt chéo Fujiya 90CS-125 &… 
Kìm cắt chéo lưỡi tròn Fujiya 770-175   Kìm cắt chéo lưỡi tròn Fujiya 770-175
Kìm cắt chéo lưỡi tròn Fujiya …