Name SKU Thumbnail Description Stock
Kìm cắt dây lưỡi cong Fujiya 460S-125   Kìm cắt dây lưỡi cong Fujiya 460S-125
Kìm cắt dây lưỡi cong Fujiy… 
Tuốt nơ vít dẹp Fujiya FESD-6-200   Tuốt nơ vít dẹp Fujiya FESD-6-200
Tuốt nơ vít dẹp Fujiya FESD-6-… 
Kìm cắt đa năng FUJIYA FA106   Kìm cắt đa năng FUJIYA FA106
Kìm cắt đa năng FUJIYA FA106 &…