FUTAMURA MACHINES & TOOLS

FUTAMURA MACHINES & TOOLS Co.,Ltd.
‘Futamura Machines & Tools’ founded in 1946. Futamura’s brand of ‘Eagel Stars’ products(Rolling Center, Work-Driving Center, Lathe Center, Bevel-Rolling Center) is paving the way to the future on concept of ‘Supreme Quality’.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *