Name SKU Thumbnail Description Stock
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI TRUSCO    ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI TRUSCO 
                              … 
KÌM CẮT CÁP 240 MM TRUSCO - TBCC-240   KÌM CẮT CÁP 240 MM TRUSCO - TBCC-240
KÌM CẮT CÁP 240 MM TRUSCO R… 
KÌM BẤM COS ĐA NĂNG 3 TRONG 1 TRUSCO - # TAP-1 (CRIMPING PLIER )   KÌM BẤM COS ĐA NĂNG 3 TRONG 1 TRUSCO - # TAP-1 (CRIMPING PLIER )
KÌM BẤM COS ĐA NĂNG 3 TRONG 1 … 
Mỡ đa năng Trusco LITHIUM TCG-400L   Mỡ đa năng Trusco LITHIUM TCG-400L
– Là mỡ chất lượng cao gốc lit… 
BỘ KHẨU CAO CẤP TRUSCO TSW4-16S 3.1Kg   BỘ KHẨU CAO CẤP TRUSCO TSW4-16S 3.1Kg
BỘ KHẨU CAO CẤP TRUSCO TSW4-16… 
BỘ KHẨU TRUSCO TSW4-25S   BỘ KHẨU TRUSCO TSW4-25S
BỘ KHẨU TRUSCO TSW4-25S R… 
Hộp dụng cụ xách tay cao cấp Trusco TFP-530, kích thước 576 x 256 x 240 mm   Hộp dụng cụ xách tay cao cấp Trusco TFP-530, kích thước 576 x 256 x 240 mm
Hộp dụng cụ xách tay cao cấp T… 
HỘP DỤNG CỤ XÁCH TAY CAO CẤP TRUSCO TFP-395 kích thước 394 x 205 x 152 mm   HỘP DỤNG CỤ XÁCH TAY CAO CẤP TRUSCO TFP-395  kích thước 394 x 205 x 152 mm
HỘP DỤNG CỤ XÁCH TAY CAO CẤP T… 
HỘP DỤNG CỤ XÁCH TAY TRUSCO TAC10 2 ngăn chính và 1 ngăn giữa   HỘP DỤNG CỤ XÁCH TAY TRUSCO TAC10 2 ngăn chính và 1 ngăn giữa
HỘP DỤNG CỤ XÁCH TAY TRUSCO TA… 
MÁY MÀI KHUÔN MINI TRUSCO-TMAG10SN 3mm   MÁY MÀI KHUÔN MINI TRUSCO-TMAG10SN 3mm
MÁY MÀI KHUÔN MINI TRUSCO-TMAG…