Name SKU Thumbnail Description Stock
BỘ LỤC GIÁC ĐẦU BI TRUSCO TXB-9S   BỘ LỤC GIÁC ĐẦU BI TRUSCO  TXB-9S
Bộ lục giác đầu bi Trusco  TXB… 
TRUSCO TD-80    Nơi nhập dữ liệu
Súng xịt khí nén TRUSCO TD-80 … 
TRUSCO エアダスター 引金式 プラグタイプ 標準ノズル   Nơi nhập dữ liệu
Súng xịt khí nén TRUSCO TD-80 … 
TRUSCO UB0850-100-CB   TRUSCO UB0850-100-CB
TRUSCO UB0850-100-CB – c… 
TRUSCO TB-1218D100   TRUSCO TB-1218D100
TRUSCO TB-1218D100 – cun… 
TRUSCO TB-611D100   TRUSCO TB-611D100
TRUSCO TB-611D100 – cung… 
Xe đẩy dạng kệ để dụng cụ TRUSCO P​E​W​-​6​6​2​-​W   Xe đẩy dạng kệ để dụng cụ TRUSCO P​E​W​-​6​6​2​-​W
Xe đẩy dạng kệ để dụng cụ TRUS… 
Rack để đồ (dạng lắp ráp) TRUSCO D-611   Rack để đồ (dạng lắp ráp) TRUSCO D-611
Rack để đồ (dạng lắp ráp) TRUS… 
Rack để đồ (có ốc, tán ốc, lông đền) TRUSCO B-620   Rack để đồ (có ốc, tán ốc, lông đền) TRUSCO B-620
Rack để đồ (có ốc, tán ốc, lôn… 
Tủ bảo quản Test piece có khóa TRUSCO T​Z​H​-​1​8   Tủ bảo quản Test piece có khóa TRUSCO T​Z​H​-​1​8
Tủ bảo quản Test piece có khóa…