Name SKU Thumbnail Description Stock
Hút thiếc HOZAN AS-196   Hút thiếc HOZAN AS-196
Hút thiếc HOZAN AS-196   
Hút thiếc HOZAN US-140 / PT-109 / DS-017   Hút thiếc HOZAN US-140 / PT-109 / DS-017
Hút thiếc HOZAN US-140 / PT-10… 
Dây bện làm sạch thiếc HOZAN H-35 / H-36   Dây bện làm sạch thiếc HOZAN H-35 / H-36
Dây bện làm sạch thiếc HOZAN H… 
Dây bện làm sạch thiếc HOZAN HS-390   Dây bện làm sạch thiếc HOZAN HS-390
Dây bện làm sạch thiếc HOZAN H… 
Dây bện làm sạch thiếc HOZAN No.3736 to 3739   Dây bện làm sạch thiếc HOZAN No.3736 to 3739
Dây bện làm sạch thiếc HOZAN N… 
Dây bện làm sạch thiếc HOZAN HS-380-1.5 / 2.0 / 2.5   Dây bện làm sạch thiếc HOZAN HS-380-1.5 / 2.0 / 2.5
Dây bện làm sạch thiếc HOZAN H… 
Dây làm sạch lỗ ( trên bo mạch ) HOZAN HG-4   Dây làm sạch lỗ ( trên bo mạch ) HOZAN HG-4
Dây làm sạch lỗ ( trên bo mạch… 
Bộ Tool hỗ tợ hàn HOZAN H-740   Bộ Tool hỗ tợ hàn HOZAN H-740
Bộ Tool hỗ tợ hàn HOZAN H-740 … 
Tay kẹp tản nhiệt trợ hàn HOZAN H-73   Tay kẹp tản nhiệt trợ hàn HOZAN H-73
Tay kẹp tản nhiệt trợ hàn HOZA… 
Bộ nguồn điều chỉnh được HOZAN H-17   Bộ nguồn điều chỉnh được HOZAN H-17
Bộ nguồn điều chỉnh được HOZAN…