Name SKU Thumbnail Description Stock
Nhíp Hozan, Kìm Hozan, Hozan Nhật Bản   Nơi nhập dữ liệu
Kìm cắt dây cáp Hozan N-18 … 
Máy hàn Hozan HS-51   Máy hàn Hozan HS-51
Máy hàn Hozan HS-51 SOLDERING … 
Máy hàn thiếc Hozan   Máy hàn thiếc  Hozan
Máy hàn Hozan HS-51 SOLDERING … 
Máy hàn Hozan   Máy hàn Hozan
Máy hàn Hozan HS-51 SOLDERING … 
Lục giác HOZAN W-110   Lục giác HOZAN W-110
Cung cấp Bộ lục giác HOZAN , B… 
Nhà cung cấp Nhíp Hozan   Nhà cung cấp Nhíp Hozan
NHIP HOZAN, Hozan Viet Nam, th… 
Nhíp hozan   Nhíp hozan
 NHIP HOZAN, Hozan Viet Nam, t… 
Nhíp không gỉ HOZAN P-880-T / 894-T   Nhíp không gỉ HOZAN P-880-T / 894-T
Nhíp Không gỉ HOZAN P-880-T  N… 
Bộ Dụng Cụ HOZAN S-75   Bộ Dụng Cụ HOZAN S-75
Bộ Dụng Cụ HOZAN S-75 – … 
Bộ Dụng Cụ HOZAN S-76   Bộ Dụng Cụ HOZAN S-76
Bộ Dụng Cụ HOZAN S-76 – …