Name SKU Thumbnail Description Stock
61-8680-69 File Set Coarse mesh & Second cut Blade length 200 900g 1-478-08-1-2   61-8680-69 File Set Coarse mesh & Second cut Blade length 200 900g 1-478-08-1-2
61-8680-69 File Set Coarse mes… 
Square File (Industrial Packs, rough, Blade length 200) and others   Square File (Industrial Packs, rough, Blade length 200) and others
Square File (Industrial Packs,… 
Square File (Industrial Packs, rough, Blade length 150) and others   Square File (Industrial Packs, rough, Blade length 150) and others
Square File (Industrial Packs,… 
Square File (Industrial Packs, rough, Blade length 100) and others   Square File (Industrial Packs, rough, Blade length 100) and others
Square File (Industrial Packs,… 
61-2352-12 [Discontinued]Straight slot screw driver 10.0 x 175mm 38100175   61-2352-12 [Discontinued]Straight slot screw driver 10.0 x 175mm 38100175
61-2352-12 [Discontinued]Strai… 
3680 | 3683 - XÀ BENG, XÀ CẬY BAHCO - 557160   3680 | 3683 - XÀ BENG, XÀ CẬY BAHCO - 557160
3680 | 3683 – XÀ BENG, X… 
2632 - XÀ BENG, XÀ CẬY BAHCO - 557100   2632 - XÀ BENG, XÀ CẬY BAHCO - 557100
2632 – XÀ BENG, XÀ CẬY B… 
TAY VẶN TỰ ĐỘNG 1/2 INCH BAHCO - 429415   TAY VẶN TỰ ĐỘNG 1/2 INCH BAHCO - 429415
TAY VẶN TỰ ĐỘNG 1/2 INCH BAHCO… 
6950SL - TAY VẶN TỰ ĐỘNG 1/4 INCH BAHCO -426665   6950SL - TAY VẶN TỰ ĐỘNG 1/4 INCH BAHCO -426665
6950SL – TAY VẶN TỰ ĐỘNG… 
6860175- BỘ ĐẦU VẶN VÍT BAHCO - # 426045   6860175- BỘ ĐẦU VẶN VÍT BAHCO - # 426045
6860175- BỘ ĐẦU VẶN VÍT BAHCO …