Name SKU Thumbnail Description Stock
1/2" CẦN SIẾT CHỈNH LỰC 70-350NM KTC CMD353   1/2
Cần xiết chỉnh lực đồng hồ 1/2… 
Bộ cần siết lực KTC TB206WG1   Bộ cần siết lực KTC TB206WG1
Bộ cần siết lực 1/4″ KTC… 
Tô vít cân lực KTC GLK500 KTC GLK500 Tô vít cân lực KTC GLK500
KTC GLK500 
Tô vít cân lực KTC GLK250 KTC GLK250 Tô vít cân lực KTC GLK250
KTC GLK250 
Tô vít cân lực KTC GLK060 KTC GLK060 Tô vít cân lực KTC GLK060
KTC GLK060 
Cờ lê lực kim chỉ KTC CMD805 KTC CMD805 Cờ lê lực kim chỉ KTC CMD805
KTC CMD805 
Cờ lê lực kim chỉ KTC CMD804 KTC CMD804 Cờ lê lực kim chỉ KTC CMD804
KTC CMD804 
Cờ lê lực kim chỉ KTC CMD353 KTC CMD353 Cờ lê lực kim chỉ KTC CMD353
KTC CMD353 
Cờ lê lực kim chỉ KTC CMD243 KTC CMD243 Cờ lê lực kim chỉ KTC CMD243
KTC CMD243 
Cờ lê lực kim chỉ KTC CMD143 KTC CMD143 Cờ lê lực kim chỉ KTC CMD143
KTC CMD143