Name SKU Thumbnail Description Stock
Cờ lê lực Kanon N280QLK( 40-280 Nm)   Cờ lê lực Kanon N280QLK( 40-280 Nm)
Cờ lê lực Kanon N280QL… 
Cần xiết lực KANON 250QLK   Cần xiết lực KANON 250QLK
Model   250QLK Mã sản phẩm Thô… 
Cần xiết lực Kanon N200Qlk   Cần xiết lực Kanon N200Qlk
KANON N200QLK, Cần siết lực 1/… 
Cờ lê lực 3/8" Kanon N25QLK   Nơi nhập dữ liệu
Nhà sản xuất: Kanon Mã sản phẩ… 
Cờ lê cân lực Kanon N50GLK 10-50Nm   Cờ lê cân lực Kanon N50GLK 10-50Nm
Dải lực: 10-50Nm Loại điều chỉ… 
Cờ lê cân lực Kanon N100GLK 20-100Nm   Cờ lê cân lực Kanon N100GLK 20-100Nm
Dải lực: 20-100Nm Loại điều ch… 
Cần siết lực KANON   Cần siết lực KANON
60GCK, 120GCK, 250GCK, 500GCK,… 
Cần xiết lực KANON 250QLK   Nơi nhập dữ liệu
Cờ lê lực KANON 250QLK Model: … 
Cần xiết lực Kanon N200Qlk   Nơi nhập dữ liệu
Model: N200Qlk Xuất xứ: Kanon/… 
Cờ lê điều chỉnh lực xiết Kanon N25GLK 5-25Nm   Cờ lê điều chỉnh lực xiết Kanon N25GLK 5-25Nm
KANON N25GLK 5-25 N.m,…