Name SKU Thumbnail Description Stock
62-8826-95 [Discontinued]Single Component Gas Detection Alarm Pack 7000 Chlorine (Target Gas: Fluorine) 831897804 831897804   62-8826-95 [Discontinued]Single Component Gas Detection Alarm Pack 7000 Chlorine (Target Gas: Fluorine) 831897804 831897804
62-8826-95 [Discontinued]Singl… 
62-8826-94 [Discontinued]Single Component Gas Detection Alarm Pack 7000 Chlorine (Target Gas: Chlorine Dioxide) 831897803 831897803   62-8826-94 [Discontinued]Single Component Gas Detection Alarm Pack 7000 Chlorine (Target Gas: Chlorine Dioxide) 831897803 831897803
62-8826-94 [Discontinued]Singl… 
62-8826-93 [Discontinued]Single Component Gas Detection Alarm Pack 7000 Chlorine (Target Gas: Bromine) 831897802 831897802   62-8826-93 [Discontinued]Single Component Gas Detection Alarm Pack 7000 Chlorine (Target Gas: Bromine) 831897802 831897802
62-8826-93 [Discontinued]Singl… 
62-8826-92 [Discontinued]Single Component Gas Detection Alarm Pack 7000 Chlorine (Target Gas: Chlorine) 831897801 831897801   62-8826-92 [Discontinued]Single Component Gas Detection Alarm Pack 7000 Chlorine (Target Gas: Chlorine) 831897801 831897801
62-8826-92 [Discontinued]Singl… 
62-8816-46 Contact Combustion Sensor Flammable Gas (Target Gas: Acetylene) 681295001 681295001   62-8816-46 Contact Combustion Sensor Flammable Gas (Target Gas: Acetylene) 681295001 681295001
62-8816-46 Contact Combustion … 
TRẠM GIÁM SÁT KHÍ KHU VỰC DRAEGER X-ZONE 5000   TRẠM GIÁM SÁT KHÍ KHU VỰC DRAEGER X-ZONE 5000
Thiết bị giám sát khu vực tiên… 
THIẾT BỊ PHÁT HIỆN SO2 DRAEGER PAC 7000   THIẾT BỊ PHÁT HIỆN SO2 DRAEGER PAC 7000
Tính năng nổi bật: 2-year sens… 
THIẾT BỊ PHÁT HIỆN KHÍ NO DRAEGER PAC 7000   THIẾT BỊ PHÁT HIỆN KHÍ NO DRAEGER PAC 7000
Tính năng nổi bật: Measuring r… 
MÁY ĐO ĐƠN KHÍ PAC 7000 DÙNG ĐO H2S 0-100 PPM   MÁY ĐO ĐƠN KHÍ PAC 7000 DÙNG ĐO H2S 0-100 PPM
Tính năng nổi bật: No fixed li… 
MÁY ĐO NỒNG ĐỘ ĐA KHÍ CẦM TAY DRAEGER X-AM 5600   MÁY ĐO NỒNG ĐỘ ĐA KHÍ CẦM TAY DRAEGER X-AM 5600
Với thiết kế tiện lợi và ứng d…