Name SKU Thumbnail Description Stock
Nhíp không gỉ đầu gốm sứ chống tĩnh điện HOZAN P-646-D (Copy)   Nhíp không gỉ đầu gốm sứ chống tĩnh điện HOZAN P-646-D (Copy)
Nhíp không gỉ đầu gốm sứ chống… 
63-2743-42 Caster set for air conditioner stand Z-949-1   63-2743-42 Caster set for air conditioner stand Z-949-1
63-2743-42 Caster set for air … 
63-2743-41 Air conditioner stand for booth Z-949   63-2743-41 Air conditioner stand for booth Z-949
63-2743-41 Air conditioner sta… 
63-2743-40 LED light for booth Z-948   63-2743-40 LED light for booth Z-948
63-2743-40 LED light for booth… 
63-2743-39 Heat insulation booth Z-906   63-2743-39 Heat insulation booth Z-906
63-2743-39 Heat insulation boo… 
61-0495-57 Sheet for Shielding Booth Z-902-1   61-0495-57 Sheet for Shielding Booth Z-902-1
61-0495-57 Sheet for Shielding… 
61-0489-63 Shielding Booth Z-904   61-0489-63 Shielding Booth Z-904
61-0489-63 Shielding Booth Z-9… 
Tủ đựng linh kiện nhiều ngăn - 15 ngăn HOZAN B-402   Tủ đựng linh kiện nhiều ngăn - 15 ngăn HOZAN B-402
Tủ đựng linh kiện nhiều ngăn &… 
Tủ đựng linh kiện nhiều ngăn - 24 ngăn HOZAN B-403   Tủ đựng linh kiện nhiều ngăn - 24 ngăn HOZAN B-403
Tủ đựng linh kiện nhiều ngăn &… 
Tủ đựng linh kiện nhiều ngăn - 21 ngăn HOZAN B-413   Tủ đựng linh kiện nhiều ngăn - 21 ngăn HOZAN B-413
Tủ đựng linh kiện nhiều ngăn &…