Name SKU Thumbnail Description Stock
EH-302 Đầu cảm biến, loại có vỏ bọc, f2.8   EH-302 Đầu cảm biến, loại có vỏ bọc, f2.8
EH-302 - Đầu cảm biến … 
FS-V32P Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, PNP   FS-V32P Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, PNP
Keyence FS-V32P , cảm … 
KV-24DT BỘ LẬP TRÌNH PLC KEYENCE 24 ĐẦU VÀO RA DÒNG VISUAL KV SERIES   KV-24DT BỘ LẬP TRÌNH PLC KEYENCE 24 ĐẦU VÀO RA DÒNG VISUAL KV SERIES
KV-24DT In Stock 
Thiết bị sợi quang có thể truyền phát FU-77V   Thiết bị sợi quang có thể truyền phát FU-77V
Keyence FU-77V , cảm b… 
Keyence AS-440-10   Keyence AS-440-10
Keyence AS-440-10 – Keye… 
Keyence PZ-V15   Keyence PZ-V15
Keyence PZ-V15 – Keyence… 
Keyence AH-422   Keyence AH-422
Keyence AH-422 – Keyence… 
Keyence FS-N12-N   Keyence FS-N12-N
Keyence FS-N12-N – Keyen… 
Keyence LV-N12N   Keyence LV-N12N
Keyence LV-N12N – Keyenc… 
Keyence LV-S72   Keyence LV-S72
Keyence LV-S72 – Keyence…