Name SKU Thumbnail Description Stock
Thước thủy Nhật Bản FUJIYA TG-68M-380 (380mm)   Thước thủy Nhật Bản FUJIYA TG-68M-380 (380mm)
Thước thủy Nhật Bản FUJIYA TG-… 
Kéo cắt kỹ thuật điện Fujiya FM03-180   Kéo cắt kỹ thuật điện Fujiya FM03-180
Kéo cắt kỹ thuật điện Fujiya F… 
Tuốc nơ vít đổi đầu Fujiya FCSD-63-150   Tuốc nơ vít đổi đầu Fujiya FCSD-63-150
Tuốc nơ vít đổi đầu Fujiya FCS… 
Thước dây Fujiya FLM-2575 (7.5M)   Thước dây Fujiya FLM-2575 (7.5M)
Thước dây Fujiya FLM-2575 (7.5… 
Thước thủy Nhật Bản FUJIYA TG-68M-380 (300mm)   Thước thủy Nhật Bản FUJIYA TG-68M-380 (300mm)
Thước thủy Nhật Bản FUJIYA TG-… 
Thước dây Fujiya FLM-1955   Thước dây Fujiya FLM-1955
Thước dây Fujiya FLM-1955 R… 
Thước dây Fujiya FLM-1635(3.5M)   Thước dây Fujiya FLM-1635(3.5M)
Thước dây Fujiya FLM-1635(3.5M… 
Thước dây Fujiya FLM-2255   Thước dây Fujiya FLM-2255
Thước dây Fujiya FLM-2255 R… 
Thước dây Fujiya FLM-2555 (5.5M)   Thước dây Fujiya FLM-2555 (5.5M)
Thước dây Fujiya FLM-2555 (5.5… 
Thước dây Fujiya FLM-1320 (2M)   Thước dây Fujiya FLM-1320 (2M)
Thước dây Fujiya FLM-1320 (2M)…