Name SKU Thumbnail Description Stock
LỤC GIÁC CÓ RÃNH   LỤC GIÁC CÓ RÃNH
Lục giác chữ L – Có rãnh… 
LỤC GIÁC CÓ VÒNG   LỤC GIÁC CÓ VÒNG
Lục giác chữ L cho các ốc vít … 
LỤC GIÁC CÁ NHÂN   LỤC GIÁC CÁ NHÂN
Lục giác chữ L mạ màu, dòng cá… 
Lục giác chữ L cho ốc vít lục giác (hệ mm)   Lục giác chữ L cho ốc vít lục giác (hệ mm)
Lục giác chữ L cho ốc vít lục … 
Lục giác chữ L cho ốc vít lục giác (Hệ inch)   Lục giác chữ L cho ốc vít lục giác (Hệ inch)
Lục giác chữ L cho ốc vít lục … 
Lục giác chữ L với phần đầu ngắn có góc xiên 100°   Lục giác chữ L với phần đầu ngắn có góc xiên 100°
Lục giác chữ L với phần đầu ng… 
LỤC GIÁC CHỮ L MẠ MÀU   LỤC GIÁC CHỮ L MẠ MÀU
Lục giác chữ L mạ màu của PB S… 
PB 8515: Bộ tô vít cuộn da - 31 công dụng [tay cầm SwissGrip] PB 8515 PB 8515: Bộ tô vít cuộn da - 31 công dụng [tay cầm SwissGrip]
PB 8515